הרצל תל אביב- יפו

פרויקט תמא 38 הריסה ובניה חדשה, תכנון מפורט להיתר וביצוע.

בניין מגורים ומסחר.

סטטוס

בהליך תכנון