Bama
Bama
Bama
Bama
Bama
Bama

מטה אהרון רמת גן

וילת יוקרה, תכנון מפורט להיתר וביצוע

כ600 מ”ר בנוי.

סטטוס

בוצע