Bama
Bama
Bama
Bama
Bama
Bama
Bama
Bama

מתחם דרך השלום 87-89 בתל אביב

פרויקט פינוי בינוי הכולל תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית ותכנון מפורט להיתר וביצוע

מתחם של כ4.6 דונם הכולל מגורים (172 יח”ד), מבני ציבור ושטחים ירוקים

*בשיתוף עם כנען שנהב אדריכלים

סטטוס

תבע אושרה למתן תוקף. התכנון המפורט בהליך בקשה להיתר