מתחם התפוז כפר סבא

פרויקט פינוי בינוי. תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית

מתחם של כ12 דונם הכולל מגורים (כ450 יח”ד), מסחר, תעסוקה, שצ”פ ומבני ציבור.

סטטוס

אושר עקרונית בועדה המקומית