סוטין 9 תל אביב- יפו

פרויקט תמא 38 תוספת, תכנון מפורט להיתר וביצוע

בניין מגורים