חיים בר לב רמת גן

תכנון מפורט להיתר וביצוע. מתחם של 4 בנייני בוטיק עם 32 יח”ד בשכונת קריניצי החדשה.

ביאליק 3 גבעת שמואל

פרויקט תמא 38 חיזוק ותוספת, תכנון מפורט להיתר וביצוע בניין מגורים בן 26 יח”ד.

קינג’ ג’ורג’ 60-62

פרויקט תמא 38 חיזוק ותוספת, תכנון מפורט להיתר וביצוע 2 בנייני מגורים בני 25  יח”ד סה”כ מעל קומת מסחר.

פינלס 4 תל אביב

פרויקט תמא 38 הריסה ובניה חדשה, תכנון מפורט להיתר וביצוע בניין מגורים בן 30 יח”ד.

תב”ע מתחם מבצע סיני 25-27 בבת ים

פרויקט פינוי בינוי. תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית מתחם של כ2.3 דונם הכולל מגורים (134 יח”ד) ומבני ציבור. *בשיתוף עם כנען שנהב אדריכלים

הרמן תל אביב- יפו

פרויקט תמא 38 חיזוק ותוספת, תכנון מפורט להיתר וביצוע בניין מגורים.